VERKSAMHETEN 2022

4.12     Jul med Wallmokören / kl. 16.00 / Wasargård i Lappträsk
            Julsånger - Gröt - Lotteri
            15 € (servering ingår i priset)

            https://www.facebook.com/events/1447035379108337?ref=newsfeed

 

Inga händelser på kommande