VERKSAMHETEN 2018

6.1 Körlördag med utomstående tonbildare

*******

17.3    Disney-konsert / Brandkårshuset i Borgå

*******

3-6.5    Kören åkte till Danmark

*******
1-2.9
Körläger i Åbo

*******

9.12
Deltagande i gudstjänsten i Pernå kyrka

*******

15.12
Julkonsert i Lappträsk kyrka
- mera uppgifter inom kort

 

Inga händelser på kommande