VERKSAMHETEN 2018

6.1 Körlördag med utomstående tonbildare

17.3    Disney-konsert / Brandkårshuset i Borgå

3-6.5    Kören åker till Danmark

Inga händelser på kommande