Kontakt

Ordförande
Marina Silfvast
marina.silfvast(at)loviisa.fi 

Sekreterare
Nina Wesslin, Bäckgatan 10-12 A 4, 06400 Borgå
nina.wesslin(at)gmail.com / wallmokoren(at)sangochmusik.fi


Dirigent
Minna Österholm
minna.osterholm(at)sfp.fi