Medlemmar

Wallmokören från Lappträsk

Dirigent: Minna Österholm
Vicedirigent: Linda Slätis, Maria Mårtenson-Antas, Maria Lill-Smeds

Styrelsen 2017:
Ordf. Marina Silfvast
Medlemmar: Viceordf. Camilla Simosas, sekr. Nina Wesslin, Kerstin Sjögård
Suppleanter: Barbro Nilsson, Maj-Len Jaatinen och Lotta Skogberg
Kassör utom styrelsen: Christel Liljeström